En vanlig arbetsvecka arbetar fyra av fem läkare i Region Stockholm övertid och var femte läkare hinner inte ens med det direkta patientarbetet inom sin normala arbetstid, visar Läkarförbundets sammanställning för Stockholm. Det indirekta patientarbetet, så som att skriva recept eller granska journaler, är det ännu färre som hinner med. Där uppger fyra av tio att tiden inte räcker till.

Johan Styrud Foto: Anders Wiklund

Samtidigt befarar Läkarförbundet tuffa prioriteringar och besparingar i regionen under resten av 2023. Det räddningspaket på 2 miljarder som regionstyret presenterade i början av året täcker inte hela det underskott på runt 2,5 miljarder som akutsjukhusen i regionen dras med, enligt Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening.

– Danderyd ska spara 100 miljoner, Södersjukhuset likaså, medan Karolinska ska spara 300 miljoner och Södertälje 35. Räddningspaketet täcker alltså inte till hundra procent, utan bara till ungefär åttio.

Under fredagen har därför Läkarförbundet och den lokala läkarföreningen träffat Stockholms regionpolitiker för att visa hur hårt pressad personalen är och vilka konsekvenser som neddragningar skulle kunna få.

– Vi klarar bara verksamheten och patientsäkerheten för att personalen varje dag gör fantastiska insatser. Men det finns inget utrymme för fler besparingar och nedskärningar, säger Johan Styrud i ett uttalande.

Läkartidningen har sökt hälso- och sjukvårdsregionråd Talla Alkurdi (S) genom presstjänsten, som ber att få återkomma med svar.

Läs också:

Räddningspaket på två miljarder till akutsjukhusen i Region Stockholm

Miljardunderskott får sjukhusen i Stockholm att varna för varsel

Om statistiken

Siffrorna är hämtade från Läkarförbundets arbetsmiljöenkät som skickades ut till samtliga yrkesverksamma medlemmar förra våren. Totalt 15 901 läkare i hela landet svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 42 procent. I Stockholm svarade 3 558 personer, vilket även där ger en svarsfrekvens på 42 procent.