Region Skåne vill minska behovet av extern hyrpersonal. Därför ska de så kallade resursteamen, regionens egen bemanningspool, stärkas i sommar och höst.

– Målet är att rekrytera fler till sådana egna team och att de ska kunna användas på alla sjukhus, och även primärvård, i Region Skåne, säger Linda Allansson Wester (M), ny ordförande i Region Skånes personalnämnd, till HD/Sydsvenskan.

Förstärkta team är en av de punkter som den styrande treklövern, alltså Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, planerar. Man vill även se till att villkor och ersättningar är de samma på alla sjukhus, så att regionen inte konkurrerar med sig självt. En annan sak är att lönepåslag för personal som jobbar treskift ska utredas.

En förhoppning med lönetillägget är till exempel att mer personal ska lockas till akutmottagningarna i Helsingborg, Ystad och Lund, vilka dragits med stora bemanningsproblem.

Budgetramarna för sjukhusen under 2023 är dock snäva, vilket oroar regionrådet Henrik Fritzon (S).

– De negativa spiralerna börjar med för lite pengar, som ger underbemanning, stress och missnöje som gör att fler slutar. De behöver vändas – men jag säger inte att det är lätt, säger han till HD/Sydsvenskan.

Läs även:
Regionernas gemensamma hyravtal stoppas av domstol för andra gången