I ungefär hälften av fallen gjorde kunderna som hämtat ut inhalationsläkemedel något fel med sin inhalator, det framgår i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets andra delrapport om farmaceutiska tjänster på apotek. Vanligast var felaktig inhalationsteknik, att inhalatorn förbereddes på ett felaktigt sätt och fel vid frammatning av medicindosen.

Det nu avslutade försöket med inhalationsrådgivning riktade sig till patienter med astma- eller KOL-läkemedel och är en del av TLV:s pågående regeringsuppdrag att utföra försök med farmaceutiska tjänster på apotek – det vill säga tjänster som inte ingår i apotekens grunduppdrag men som de eventuellt skulle kunna utföra mot en statlig ersättning.

I försöket, som genomfördes från mars till juni 2022 på 150 öppenvårdsapotek runt om i landet, erbjöds kunder med inhalationsläkemedel extra rådgivning om bland annat inhalationsteknik, hur man matar fram medicindoser och rengöring av inhalatorn. Rådgivningen gavs av farmaceuter på apoteken som fått specialutbildning kring inhalatorer och inhalationsteknik.

Totalt genomfördes cirka 7 900 tjänster. I ungefär hälften av fallen fick kunderna någon typ av korrigering av farmaceuterna.

Anna Montgomery. Foto: TLV.

I sin rapport konstaterar TLV att inhalationsvägledning på apotek i Sverige kan vara ett »utökat bidrag och komplement till övrig hälso- och sjukvård«. Däremot ger inte rapporten något svar på den medicinska nyttan med inhalationsvägledningen, eller en hälsoekonomisk analys av tjänsten i en svensk kontext.

– Det ingick inte i syftet med försöket att svara på de frågorna, men en förbättrad inhalationsteknik ökar förutsättningarna till läkemedelsnytta som ju bidrar till bättre sjukdomskontroll, säger Anna Montgomery, senior utredare på TLV och projektledare för regeringsuppdraget.

Även om försöket inte säger något om det medicinska utfallet, tycker Anna Montgomery att det gett svar på det man ville veta; bland annat om tjänsten är genomförbar på öppenvårdsapotek och om den är uppskattad av patienterna.

Från läkarhåll möts dock rapporten med skepsis. Marina Tuutma, specialist i allmänmedicin och ordförande för Distriktsläkarföreningen, är tveksam till nyttan med en statligt finansierad inhalationsvägledningstjänst på apotek.

– Skattepengar är alltid begränsade och det man beskriver här är det naturliga som redan ingår i primärvården.

Marina Tuutma påpekar att patienter i hälso- och sjukvården har tillgång till astma/KOL-sjuksköterskor som visar inhalationsteknik, hur olika inhalatorer fungerar och följer upp behandlingen.

Trots det tycks ju många med inhalatorer göra fel – är det inte bra med en sådan här tjänst då? 

– Vad är det som säger att apoteken skulle göra det här bättre än primärvården under samma förutsättningar? Här saknar man en kontrollgrupp. Om vi fick extra pengar från staten skulle vi kunna öka antalet distriktssjuksköterskor som kan ge råd på vårdcentralerna, säger Marina Tuutma.

Marina Tuutma. Foto: Anders Wiklund, TT.

En litteraturgenomgång av tidigare forskning om liknande tjänster på apotek i andra länder, ger enligt TLV:s rapport visst stöd för att patienterna får bättre inhalationsteknik. Samtidigt konstateras att forskningen spretar och att det saknas enhetliga utfallsmått.

Marina Tuutma tycker inte att man kan dra några slutsatser om effektiviteten utifrån studier i andra länder, utan att ta hänsyn till hur sjukvården ser ut där.

– I Sverige har vi ett utbrett teamarbete med sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor på vårdcentralerna. Så är det inte i flera andra länder utan där arbetar läkaren ofta själv och har begränsad tillgång till sjuksköterskekompetens. I Norge betalar till exempel kommunerna extra för sjukskötersketjänster för att stimulera fler allmänläkare till att använda sjuksköterskor, säger hon.

Inom ramen för regeringsuppdraget med farmaceutiska tjänster pågår också ett försök med läkemedelssamtal, som Läkartidningen rapporterat om tidigare. Patienter som är nyinsatta på blodfettssänkande läkemedel i form av statiner erbjuds i samband med att de hämtar ut läkemedlet för första gången ett coachande samtal med en farmaceut på apoteket. Syftet är att öka patienternas följsamhet till läkemedelsbehandling.

Men även denna tjänst ifrågasätter Marina Tuutma nyttan med.

– Att man är expert på läkemedel betyder inte att man är en expert på behandlingen. Om patienten inte förstår hur och varför man ska ta sina läkemedel är det viktigt att man pratar med sin behandlande läkare, eftersom det är den som har hela kunskapen om patienten och kan sätta in saker och ting i individens kontext.

Norge hör till ett av de länder där apoteken får extra ersättning från staten för att genomföra vissa tjänster. Med ett liknande ersättningssystem som i Norge uppskattar TLV att kostnaden för att införa inhalationsvägledning och läkemedelssamtal på apotek i Sverige skulle uppgå till 20–30 miljoner kronor per år. I rapporten föreslår myndigheten att ett eventuellt beslut om offentlig ersättning i sådana fall bör vara tidsbegränsat, med krav på uppföljning.

– Men ytterst är det ett politiskt beslut om farmaceutiska tjänster är något att satsa på, säger Anna Montgomery.

Marina Tuutma, är det inte bra om hälso- och sjukvården kan lämna ifrån sig en del arbetsuppgifter till apoteken?

– Nej. Jag brukar säga att jag är lagom lat – om någon kan göra det lika bra eller bättre får de gärna göra det, men då måste det bevisas. För apoteken är det en hård konkurrens och jag tycker nästan de här tjänsterna känns som ett försök att optimera deras marginaler.

Regeringsuppdraget om farmaceutiska tjänster ska slutrapporteras i mars 2024.