Även om många patienter med epilepsi framgångsrikt kan behandlas med läkemedel kan det i vissa särskilt svåra fall bli aktuellt med kirurgisk behandling efter omfattande utredning. Genom att koncentrera epilepsikirurgin till ett fåtal sjukhus hoppas man kunna ge fler patienter tillgång till utredning och ingrepp, säger Kristina Wikner, enhetschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande. Under onsdagen fattades därför beslut om att Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom epilepsikirurgi.

– I Sverige opereras cirka 50 personer årligen, men behovet är större, säger Maria Compagno Strandberg, överläkare inom neurologin på Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

– Vi ser fram emot att fler patienter kan dra nytta av våra utrednings- och behandlingsmöjligheter och att vi kan samarbeta nationellt kring detta.

Nämnden för nationell högspecialiserad vård fattade även flera andra beslut under onsdagen, se mer i faktarutan nedan.

Läs också: Klart vilka regioner som får högspecialiserad könsdysforivård

Nya tillstånd för fem områden

 1. Viss vård vid könsdysfori: Region Stockholm, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen får tillstånd och regionerna ska arbeta enligt följande samverkansmodell:
  – Region Stockholm samarbetar med Region Uppsala.
  – Region Östergötland samarbetar med Region Skåne
  – Västra Götalandsregionen samarbetar med Region Västerbotten  
 2. Epilepsikirurgisk utredning och behandling: Region Skåne, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen får tillstånd 
 3. Extraktion av pacemaker: Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen får tillstånd 
 4. Medfödd metabol sjukdom, inkl. nyföddhetsscreening: Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen får tillstånd 
 5. Systemisk amyloidos: Region Uppsala, Region Västerbotten och Region Stockholm får tillstånd
  Källa: Socialstyrelsen