Det framkom när sjukhusstyrelsen inom Region Uppsala fick en ekonomisk redovisning för årets två första månader.

För Akademiska pekar de flesta ekonomiska kurvor åt fel håll med en eftersläpningseffekt av planerade åtgärder som inte klarades av under 2022, ökade budgetkrav och otillräcklig kompensation för kostnadsökningarna. Hyrpersonalkostnaderna slår redan i taket med hittills omkring 40 miljoner kronor, 27 miljoner över budget. Sjukhusets nya »handlingsplan för hållbar sjuksköterskebemanning« kommer nu att testas vid några avdelningar under våren i ett försök att minska beroendet av hyrpersonal.

Akademiska sjukhuset listar också kompetensförsörjning under rubriken utmaningar med hög personalomsättning och att »en i dagsläget sjunkande attraktivitet för vårdarbete riskerar att ge stora avtryck i ekonomin«. Dessutom lyfter inte vården av utomlänspatienter ekonomin på samma sätt som tidigare:

»Riks- och regionsjukvården utsätts inom vissa områden för ökad konkurrens från omkringliggande regioner. Barnkirurgin är ett exempel där förlust av NHV-uppdrag påverkar verksamheten mycket negativt«, framhåller Akademiska i ett beslutsunderlag till sjukhusstyrelsen.

Sjukhuset hänvisar nu till åtgärder som både är sjukhusövergripande samt ska genomföras på verksamhetsområdesnivå för att minska kostnaderna med 280 miljoner kronor. Sjukhusets beviljade budgetresultat för 2023 var minus 100 miljoner kronor och total budget var 10,8 miljarder kronor.

För Lasarettet i Enköping väntas höga kostnader för inhyrning och ökade produktionskostnader ge ett minusresultat på 15 miljoner kronor.

Läs också:
Akademiska sjukhuset drar ner på hyrpersonal