– Frågan om att överföra hälsodata över landsgränser och organisatoriska gränser är komplex och vårdgivare hanterar ofta information olika. Detta kan påverka patientsäkerheten och det kan också bidra till en ojämlik vård. Därför är den här utredningen så viktig, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande.

Utredningen ger bland annat förslag till lagstiftning och organisatoriska förändringar som kan bana väg för gränsöverskridande utbyte av patientöversikter. Det gäller både inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, som täcker EU, Norge, Island och Liechtenstein samt nationellt i Sverige.

E-hälsomyndigheten föreslås få i uppdrag att tillhandahålla en tjänst för hälso- och sjukvårdspersonal för att ta del av patientöversikter från utlandet. Inriktningen är att samma tjänst även ska ge vårdpersonal tillgång till patientöversikter från Sverige.

Utredningen pekar också på att kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag Inera har en tjänst som gör det möjligt med utbyte av patientöversikter och som används av en majoritet av regionerna i olika utsträckning. Därför vill utredningen se ett förvärv av delar av Inera, alternativt hela bolaget, för förvaltning och ägande av en myndighet.