Regeringen (M, KD, L) och Sverigedemokraterna kom inför regeringsbildningen i oktober fram till en rad politiska ambitioner, samlade i det så kallade Tidö-avtalet, namngivet efter att det skrivits på under ett möte på Tidö slott.

Ett par punkter gällande sjukvården har dock mötts av kraftig kritik från flera vårdyrken. En gäller att myndigheter ska få ett ansvar för säkerställa att personer de kommer i kontakt med har laglig rätt att vistas i Sverige. Kritiker menar att det skapar ett angiverisystem där vårdpersonal kan bli tvingade att ange papperslösa, vilket i sin tur kan skrämma dem från att söka vård.

Bland annat ställde sig över 4 000 vårdanställda bakom ett upprop i december, där de inte accepterade flera förslag i Tidö-avtalet, vilka de kallade »rasistiska och direkt antidemokratiska«. Ett av förslagen de vände sig emot var det om att anmäla papperslösa.

Därtill vände sig fackorganisationen Saco mot förslaget i en debattartikel i Svenska Dagbladet nyligen. De menar att det går stick i stäv med professionernas yrkesetik och inte hör hemma i svensk demokrati.

Och just den punkten vänder sig nu ett nytt upprop emot. Genom det kan vårdanställda gå in på en webbsida, skriva under och skicka in sin underskrift genom att klicka på knappen »jag lovar att aldrig ange papperslösa patienter«, vilket gäller »oavsett hur lagarna ändras«.

kampanjens webbplats skriver initiativtagarna att en patients juridiska status är en migrationsfråga och inte en medicinsk fråga. De menar att angiveri går emot etablerad vårdetik. »Börjar vi bedriva angiveri kommer det att skada förtroendet för sjukvården och få människor att avstå från att söka nödvändig vård«, skriver initiativtagarna.

Kampanjen går alltså längre än att bara kritisera förslaget i Tidö-avtalet. Den startade den 9 mars och har i skrivande stund (13 mars) samlat in nära 1 300 underskrifter.

Grundarna är vårdpersonal som påpekar att de inte tillhör någon politisk organisation, fackförening eller annat. De har inga officiella talespersoner, men i en mejlintervju med SVT Nyheter skriver en anonym grundare att »vi behöver inte fler orimliga krav på oss från politiker. Om lagen ändras, då tänker vi bryta den. Vi anger inte våra patienter«.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) har tidigare påpekat, bland annat i Läkartidningen, att förslaget ska utredas med fokus på undantag för exempelvis sjukvården. Hon framhåller att det i Tidö-avtalet står att man ska utreda undantag för anmälningsplikten genom det man kallar »ömmande värden«, vilket skulle kunna vara inom sjukvården.

På SVT:s fråga varför uppropet startas trots att sjukvården kan komma att undantas, svarar en av grundarna: »Det återstår att se. Vi ser det som viktigt att klargöra att vi aldrig kommer att ange våra patienter. Det behövs en beredskap mot förslaget«.

Läs även:
Tusentals vårdanställda protesterar mot flera av förslagen i Tidöavtalet
Spricka mellan Tidöpartierna om begränsning av tolkstöd i vården