Det var vid årsskiftet som Kjell Ivarsson klev på sitt nya uppdrag – ett uppdrag som han tar sig an med stor ödmjukhet. Just nu befinner han sig på en turné till landets sex regionala cancercentrum och har även hunnit med att träffa en hel del företrädare för andra organisationer och nätverk som är viktiga för cancervården.

Kjell Ivarsson. Foto: SKR

– Första tiden har varit väldigt inspirerande och välkomnande, säger Kjell Ivarsson, som kommer närmast från ett jobb som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Stora delar av sin kliniska verksamhet och forskning har han dock vikt åt cancerområdet och trots att han knappt hunnit bli varm i kläderna i sin nya roll har han en tydlig bild av vad han vill åstadkomma.

– Jag hoppas att jag ska kunna fortsätta utveckla stödet för cancervården i Sverige och se till att vi kan gå mot en jämlik vård och använda våra resurser på ett klokt sätt.

Enligt Kjell Ivarsson finns det mycket att vara stolt över i cancervården, men också en del utmaningar att ta tag i.

Han tycker att cancervården måste ta mer plats i diskussionen kring hela hälso- och sjukvården än den hittills gjort.

– Jag tycker att det är viktigt att cancervården inte bara blir en process som lever ett eget liv utan finns med i helheten när det gäller hälso- och sjukvården. Vi behöver finnas med i många olika sammanhang, säger Kjell Ivarsson och fortsätter:

– I hälso- och sjukvården pratar vi mycket om att vi ska samverka – nu måste vi börja samverka på riktigt.

Det handlar inte minst om sjukvårdens kompetensförsörjning.

– Vi i cancervården måste vara med i diskussionen om hur vi ska få en stabil kompetensförsörjning. Jag ser att vi har erfarenhet som vi kan bidra med där.

Ett annat viktigt område där cancervården måste kliva fram är omställningen till nära vård, där primärvården ska bli navet i sjukvården. Han understryker att omställningen inte handlar om att lämpa över uppgifter på den redan hårt belastade primärvården.

– Jag har en stor ödmjukhet inför primärvården. Jag tror att vi på alla sätt och vis behöver stötta primärvården för att de ska kunna vara det navet.

Viktiga bitar är tidig upptäckt av cancer samt rehabilitering så att patienter kan återgå till ett normalt liv efter sin cancersjukdom. Primärvården måste bland annat också få verktyg att hantera det faktum att allt fler patienter, tack vare de framsteg som gjorts, lever med sin cancer som ett kroniskt tillstånd.

Kjell Ivarsson nämner i rask takt ett gäng andra viktiga områden där han också tycker att cancervården har mycket att bidra med framöver; införandet av precisionsmedicin och prioritering av sjukvårdens resurser, till exempel.

– Hur ska vi använda våra resurser på ett klokt sätt? I sjukvården är vi väldigt duktiga på att lägga till nya saker, men vi måste fundera på vad vi inte ska göra. Där måste vi i cancervården också vara nära i den framtida debatten.

Han lyfter bland annat en genomlysning av hela urologin som Regionala cancercentrum i samverkan nyligen gjort.

Här har man tittat närmare på vården kring både urologisk cancer och godartade urologiska sjukdomar för att få en bild av på vilken vårdnivå olika saker ska göras och vilka resurser och kompetenser som behövs för omställning till en mer nära vård.

– Jag tycker att det är väldigt klokt att titta på helheten. Så här tror jag att vi måste göra mycket mer framöver.

Kjell Ivarsson beskriver sig som en lyssnande person som är bra på att skapa relationer.

Som ledare tycker han att det är viktigt att sätta upp tydliga mål – liksom att vara »nyfiket efterfrågande«.

– När man sätter i gång olika projekt tycker jag att det är viktigt att fråga hur det går och om man kan stötta med något. Det gör att de som sitter och arbetar med projekten känner sig sedda och engagerade. Det visar också på att arbetet de gör är viktigt.

På frågan om vad han är »mindre bra« på svarar han:

– Jag har ett stort och brett intresse för mycket, men om man ska klara av att få resultat måste man prioritera. Som ledare försöker jag verkligen tänka till kring vad vi ska fokusera på, säger han och tillägger:

– Sedan tror jag att det är mer positivt än negativt. Men det är något jag jobbar på.

Kjell Ivarsson

Aktuell: Nationell cancersamordnare hos Sveriges Kommuner och regioner, SKR, sedan årsskiftet.

Bor: Landskrona. Pendlar till kontoret i Stockholm.

Bakgrund: Kommer närmast från jobbet som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge. Började vårdkarriären som sjuksköterska. Utbildade sig sedan till läkare och specialiserade sig inom cancerkirurgi. Har bland annat varit verksamhetschef för akutkliniken vid Helsingborgs lasarett, biträdande sjukhuschef, divisionschef i Region Skåne och sjukvårdsdirektör för den kirurgiska vården i Region Jönköpings län.

Har även: forskat inom lokalbehandling av tumörer med laser och tumörimmunologi vid Lunds universitet och drivit forskningsprojekt inom akutsjukvård.

Gör på fritiden: Umgås med familj och vänner samt arbetar på skogsfastigheten i norra Skåne.

Längtar just nu mest efter: »Att bidra med mina erfarenheter inom cancerområdet så att våra patienter i framtiden kan uppleva skillnad i sin sjukdomsresa«.