Antibiotikaresistensen fortsätter öka och nu har Världshälsoorganisationen kartlagt vilka nya typer av antibiotika som är i pipeline.

Resultatet är nedslående, enligt en rapport som presenterades under kongressen ECCMID i Köpenhamn tidigare i veckan.

I klinisk prövning finns just nu bara 27 läkemedelskandidater riktade mot de sjukdomsbakterier där behovet att få fram effektiv behandling är allra störst, däribland gramnegativa sjukdomsbakterier som Acinetobacter baumannii och Pseudomonas aeruginosa.

Bara fyra av dessa 27 läkemedelskandidater har en ny verkningsmekanism.

WHO uppmanar nu världens länder att agera, helst koordinerat, för att skapa de ekonomiska incitament som behövs för att driva utvecklingen av nya och innovativa antibiotika.

Under 2017 till 2021 nådde bara 12 nya antibiotika marknaden. Av dem rår bara ett på alla tre typer av multiresistenta sjukdomsbakterier där behovet är mest kritiskt.