De senaste åren har allt fler läkare velat skriva eAT-provet för att kunna få ut sin läkarlegitimation, samtidigt som kostnaderna för att anordna provet har ökat. Den olyckliga kombinationen gjorde att tolv läkare blev utan plats vid årets första provomgång, varpå regeringen i februari lovade att skjuta till 85 000 kronor. Men AT-kansliet vid Karolinska institutet, som administrerar provet, menade att den summan inte räckte på långa vägar. I förra veckan öppnades anmälan till provet i maj – och samma visa upprepades.

Exakt hur många som blev utan plats till provet i maj vet AT-kansliet inte säkert, men förmodligen rör det sig om ett femtiotal.

– Vi har fått flera hundra mejl, många är arga och uttrycker sin besvikelse över att inte ha fått plats, säger Jayne Alfredsson, teamledare på AT-kansliet.

Regeringens besked från i fredags om ett tillskott på 700 000 kronor i år är därför välkommet.

– Det är förstås jättebra. Nu ska vi försöka att, så snart som möjligt, se till att de som vill får skriva i maj.

Hon vågar dock inte garantera att man verkligen kommer lyckas skaka fram alla de platser som behövs. Skulle några läkare trots allt bli utan ges dessa förtur till nästa provomgång i augusti. Framöver kommer AT-kansliet rikta in sig på att försöka utöka antalet platser på dagens skrivningsorter, men även leta nya skrivningsorter.

– Det gäller för oss att påskynda processen så att vi kan öppna extraplatser, säger Jayne Alfredsson.

Huruvida de 700 000 kronorna verkligen räcker för att täcka behoven året ut är dock svårt att säga. Beloppet baseras på tidigare beräkningar om att 1 800 AT-läkare ska examineras per år, men i verkligheten har trycket varit högre än så. Bara under det första av årets fyra prov examinerades 483 AT-läkare och även inför provet i maj har trycket varit extremt högt, vilket inneburit ökade kostnader.

– Det är svårt att svara på hur mycket pengar som skulle behövas för att alla ska kunna garanteras plats, för vi vet inte hur trycket ser ut inför provomgångarna i augusti och november, säger Jayne Alfredsson.

Läs också: 
Återigen platsbrist på AT-tentan: »Måste betraktas som normalläge«
Regeringens tillskott till eAT-prov räcker inte på långa vägar
Läkare nekas skriva eAT-prov– tolv står utan plats till provomgången i februari