Det var rena huggsexan om platserna vid lunchtid igår, onsdag, när anmälan öppnade till nästa eAT-prov den 26 maj. Inom ett par timmar var samtliga platser uppbokade, enligt uppgifter till Läkartidningen.

Minst tolv AT-läkare blev utan plats i förra omgången med anmälan i februari. Inför kommande prov har bristen på platser vuxit till ett ännu större problem, uppger Sveriges yngre läkares förening,  Sylf.

Shadi Ghorbani. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

– Vi jobbar med att samla in data men vet så mycket att det är mångdubbelt fler som drabbats den här gången. En uppgift som vi har är att det enbart inom NU-sjukvården i VGR rör sig om minst 9 AT-läkare, säger Shadi Ghorbani, ordförande för Sylf.

Hur ser du på situationen?

– Det är förfärligt att vi nu har en ny flaskhals mot legitimation. I ett läge när alla 21 regioner har brist på specialistläkare är det oförsvarligt. Problemet behöver åtgärdas omgående och det borde vara en förhållandevis enkel sak att lösa genom att öka finansieringen.

Shadi Ghorbani ser det som särskilt olyckligt att AT-läkare stoppas från att göra den sista »AT-tentan« inför sommaren.

– Det rubbar sommarplaneringen för många kollegor och vi har mötts av både förtvivlan och oro från medlemmar som hört av sig.

Godkänt resultat från eAT-provet är ett krav för läkarlegitimation tillsammans med slutförd AT-tjänstgöring.

Provet erbjuds fyra gånger per år med totalt omkring 1 600 platser som med ett ökat söktryck gjort att platserna inte räcker.

AT-nämnden vid Karolinska institutet, KI, som har uppdraget att ansvara för provets innehåll och upplägg, lägger skulden för nuvarande platsbrist på regeringskansliet. När Läkartidningen tidigare i år uppmärksammade bristen på platser till eAT-provet lovade utbildningsminister Mats Persson (L) höjda anslag med 85 000 kronor jämfört med förra året. En ökning som Jayne Alfredsson vid AT-nämndens kansli dömde ut som otillräcklig.

»Vi har under en längre tid kommunicerat problemställningen till vår uppdragsgivare och konstaterar att den platsbrist som numera råder tyvärr måste betraktas som normalläge då utbildningsdepartementet har valt att acceptera detta genom att inte skjuta till större anslag som skulle möjliggöra ett utökat antal examinationsplatser«, meddelar AT-nämnden via KI:s webbplats.

Stefan Corbett gör AT på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och är en dem som nu missar att göra provet den 26 maj.

Stefan Corbett. Foto: Gabor Hont

– Förhoppningsvis får jag plats och blir godkänd på provet den 1 september och i så fall blir det ingen fördröjning eftersom jag blir klar med AT-tjänstgöringen samma månad. Men det blir ökad tidspress och hela systemet känns väldigt irriterande.

Han började fylla i uppgifter när anmälan öppnade klockan 12 i går och mötte en hel del tekniskt strul fram till beskedet, strax före 14-tiden, att det var slut på platser i hela Sverige.

– Det var mycket att fylla i och jag satt med en del annat arbete också. Att jobbet i praktiken är ett hinder för att man ska få plats känns orimligt. Allt känns väldigt fyrkantigt där man exempelvis inte kan registrera uppgifter till nästa anmälningstillfälle utan det är tydligen bara att försöka vara tillräckligt snabb i konkurrensen om platser.

Han är oförstående till att budgetskäl stoppar AT-läkare från att göra provet.

– Det ska inte behöva vara några problem att dimensionera antalet platser och finns ingen annan lösning så kan i alla fall jag tänka mig att ta från den egna studiepotten för så viktigt är det att provet görs i tid, säger Stefan Corbett.

Läkartidningen har sökt utbildningsminister Mats Persson som inte vill kommentera frågan innan vårändringsbudgeten blir känd i sin helhet, vilket beräknas vara på måndag den 17 april.