Göran Lindahl, professor vid Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers, Göteborg. Foto: Henrik Sandsjö

– Generellt kan man säga att man bygger en sjukhusbyggnad i dag för att den ska stå i minst 30 år, säger Göran Lindahl, professor och forskningsansvarig på Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

I några regioner har man kommit fram till att de gamla sjukhusområdena helt har gjort sitt. Helsingborgs lasarett fyller snart 50 år, och det är ett exempel där regionen siktar på ett helt nytt sjukhus, liksom bland annat Västerås och Växjö. 

Men det rustas också upp en hel del på befintliga sjukhusområden, där gamla byggnader rivs och nya byggs, visar Läkartidningens enkät som gått till samtliga regioner. I Gävle bygger man ett tämligen avancerat evakueringshus, komplett med kulvertar, för att inhysa olika verksamheter medan området byggs om etappvis för ett par miljarder kronor.

Men i backspegeln finns också ett antal nyligen avslutade projekt. Bland dessa har exempelvis Region Jönköpings län under 2020 och 2021 avslutat ny- och ombyggnad vid Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset Eksjö för sammantaget ett par miljarder kronor. Tittar vi ytterligare ett par år längre bakåt har vi mastodontprojektet Nya Karolinska Solna, ett bygge som genererat åtskilliga spaltmeter i tidningarna med sin kraftigt förhöjda kostnad och sina efterhandslösningar.

Så är vi i en sjukhusbyggarboom nu?

– Det har varit en, från 2010 ungefär, som vi håller på att komma ur nu. Men det byggs ju fortfarande mycket, säger Göran Lindahl.

Historiskt sett kan man skönja att byggandet har gått i vågor.

– Vi har haft ett antal sjukhusbyggarboomar. Tittar vi på modern tid så hade vi en i slutet av 60-talet och början av 70-talet och en på 80-talet. Därefter var det en kort boom i början på 90-talet. Och sedan en kring 2010 och nu de senaste åren, säger Göran Lindahl.

När det byggs om och byggs nytt är det mycket stora summor som plöjs ned i projekten. Från professionens och allmänhetens sida ställs ofta frågan om pengarna satsas rätt. Samtidigt kan avskrivningarna ske under flera decennier. Lokalkostnader rör sig någonstans runt 10 procent av vårdens verksamhetsbudget, menar Göran Lindahl.

Sjukhus från olika generationer har också haft olika krav på sig, både i fråga om kapacitet för en viss mängd patienter, hur verksamheterna bedrivs och en rad and-ra faktorer. Göran Lindahl framhåller exempelvis att energikraven har ändrats radikalt från de kåkar som byggdes för 30 år sedan till dem som byggs i dag. En annan sak är att vi nu har haft en pandemi som gett oss perspektiv på hanteringen av infektionssjukdomar. Enkelrum är ett exempel på något som kan sägas ligga i tiden.

– Det är möjligt att det finns frågor i framtidens vårdbyggande som man inte beaktar i dag, säger Göran Lindahl och fortsätter:

– Det finns personal som åker till Norge och arbetar, och som tjänar bättre där, men också säger att lokalerna är trevligare. 

Läs övriga artiklar:
Lokalföreningarnas intressen »ställs mot varandra« i Skåne
Läkarkåren i Växjö kluven till ett nytt sjukhus