De omkring 420 kvinnliga läkare som 2022 började att ta ut sin pension var i snitt 66,0 år gamla. För de omkring 480 manliga läkarna var snittåldern 66,3 år. Detta kan jämföras med snittet på svensk arbetsmarknad som i fjol låg på 64,8 år för kvinnor och 64,9 år för män.

Enligt Pensionsmyndigheten har variationen varit fem månader mellan den högsta och den lägsta medelpensioneringsåldern, sedan 2004. En variation som myndigheten beskriver som »relativt liten«.

– Vi såg en relativt stor ökning i medelpensioneringsålder från 2019 till 2020 då höjda åldersgränser infördes för pensionen. Men vi är nu åter inne i en trend där medelpensioneringsåldern sakta faller, säger Linnea Wikmark Kreuger som är analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

De kvinnliga läkare som började att ta ut sin pension 2022 hade i snitt 38,2 intjänandeår, att jämföra med 38,8 för de manliga läkarna. Det ska i sin tur jämföras med att den genomsnittliga intjänandetiden för inrikes födda var 43,0 år och motsvarande siffra för utrikes födda var 23,5 år.