Nu varnar alltså ECDC för att spridningen av viruset mpox kan få ny skjuts under våren och sommaren, då fler är ute i svängen och reser mer. Enligt myndigheten är det viktigt att öka medvetenheten bland läkare om att det finns en risk för att antalet fall kommer att stiga.

ECDC lyfter fram frikostig testning, vaccinering och smittspårning som viktiga verktyg för att stävja en eventuell ökning av fall.

Det var under 2022 som sjukdomen mpox, som tidigare kallades apkoppor, började spridas över världen i snabb takt. Världshälsoorganisationen klassar fortfarande utbrottet som ett internationellt hälsonödläge.

Inom EU peakade antalet rapporterade fall i juli förra året. Därefter har man sett en stadig minskning. I början av april hade sammanlagt 21 170 fall rapporterats, inklusive sex dödsfall till följd av sjukdomen.

I Sverige har 260 fall – en majoritet i Stockholm – rapporterats så här långt, enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering. I början av april uppgav myndigheten att inga nya fall dykt upp de senaste sex veckorna.

I slutet av februari hade nästan 3 100 personer i Sverige fått minst en dos mpox-vaccin, enligt myndigheten.

Läs rapporten.