Fallet upptäcktes hos en vuxen person, skriver Smittskydd Västra Götaland på regionens webbplats. Regionens åtgärder innebär en kartläggning av de kontakter som den smittade har haft, och dessa erbjuds förebyggande behandling med vaccination eller immunglobulin om det är möjligt och behövs. De som kontaktas uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella symtom.

–  Det är viktigt att tänka på att de flesta invånare är vaccinerade och att mässling är mycket ovanlig i Sverige i dag. Vaccination ger ett mycket bra skydd mot mässling, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, på regionens webbplats.

Enligt Göteborgs-Posten har den smittade personen varit i kontakt med vård- och jourcentraler vid tre tillfällen från den 16 april och framåt.

I förra veckan upptäcktes ett mässlingsfall på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Den drabbade vistades först på barnsjukhuset i Solna och flyttades sedan till Huddinge.

Läs även:
Fall av mässling har upptäckts på Astrid Lindgrens barnsjukhus