Ett helt paket med åtgärder ingår i det förslag till förändringar av läkemedelslagstiftningen som nu läggs fram av kommissionärerna Stella Kyriakides och Margaritis Schinas i Bryssel.

Mindre byråkrati och mer stöd till forskning och innovation är två av huvudpunkterna.

Bland annat utlovas bättre och snabbare godkännanden av läkemedel från läkemedelsmyndigheten EMA. Myndighetens procedur ska maximalt få ta 180 dagar, i hopp om att därmed kunna minska den totala genomsnittstiden för godkännande, som just nu ligger på 400 dagar. Läkemedel som erbjuds i alla medlemsländer och täcker in helt nya sjukdomsområden ska kunna få längre patentskydd.

– Medan patienter i väst och de stora medlemsländerna i dag har tillgång till 90 procent av nyligen modifierade läkemedel så är siffran i öst och de mindre länderna så låg som 10 procent. Det finns EU-medborgare som måste vänta i mellan fyra månader till två-tre år på de här läkemedlen, säger Stella Kyriakides på en presskonferens i Bryssel.

Kommissionen vill även införa hårdare krav på medlemsländerna och EMA när det gäller att ha kontroll på hotande läkemedelsbrist. En särskild EU-lista över nödvändiga läkemedel ska sättas upp, där särskilda krav gäller för företag och leverantörer.

I paketet ingår även nya åtgärder mot antibiotikaresistens, både i form av stöd för forskning och innovation, men också nya mål och krav på hanteringen av antibiotika.

 

Nya mål mot antibiotika

I EU-kommissionens förslag till moderniserade läkemedelsregler finns flera mål till år 2030 för att bekämpa antibiotikaresistens:

  • en minskning med 20 procent av den totala användningen av antibiotika för människor
  • minst 65 procent av antibiotikan ska komma från den grupp av antibiotika som definieras av världshälsoorganisationen WHO som mindre riskabel
  • minska antalet infektioner av tre vanliga antibiotikaresistenta bakterier med 15 procent (för staphyloccous aureus), 10 procent (e-coli) och 5 procent (klebsiella pneumoniae)
  • en total minskning med 50 procent av försäljningen av antibiotika till djur och fiskodlingar.

Källa: EU-kommissionen.