Sedan smittan upptäcktes i förra veckan har Karolinska universitetssjukhuset kontaktat både patienter, personal och anhöriga på de enheter där den smittade patienten vistats, som ett led i smittspårningen, skriver sjukhuset i ett pressmeddelande. Enligt uppgifter till Sveriges Radio P4 Stockholm, som var först med att rapportera om smittan, har den drabbade först vistats på barnsjukhuset i Solna och sedan flyttats till Huddinge.

Sjukhuset skriver att det följer upp huruvida de som kan ha exponerats för smittan är immuna eller inte, och de berörda får också såväl muntlig som skriftlig information om hur de ska agera om de skulle insjukna. Personer som saknar immunitet har erbjudits vaccination eller behandling med immunglobulin. Enligt radion har barn vaccinerats akut under helgen för att undvika vidare smittspridning.

Läkartidningen har skickat ett antal frågor till Astrid Lindgrens barnsjukhus via presstjänsten. Malin Ryd Rinder, överläkare och verksamhetschef för barnakutsjukvården på Karolinska universitetssjukhuset, skriver att inga fler fall ännu har upptäckts. Totalt har ett femtiotal barn erhållit behandling med vaccin eller immunglobulin, skriver hon.