Regeringen vill att Sverige ska bli bättre på att övervaka smittspridning genom att förbereda för slumpvis och frivillig testning vid inresa till Sverige.

– Det är ett verktyg som saknats, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten ska utreda logistik och avtal som behövs för att testning ska kunna påbörjas snabbt vid behov. Myndigheten ska också utreda kostnaden för detta, och vilka delar av samhället som ska ansvara för de olika momenten i provtagningen.

Därtill har regeringen bestämt att Folkhälsomyndigheten ska utreda den storskaliga testning som gjordes under covid-19-pandemin när det gäller smittspårningen och effekterna på smittspridning. Myndigheten ska bland annat titta på andra länders erfarenheter. Därtill ska man »ta hänsyn till och komplettera slutsatserna« i Coronakommissionens betänkanden och konstitutionsutskottets granskningar av testning och smittspårning.

Det första uppdraget ska redovisas senast den 15 december i år, och det andra senast den 31 mars nästa år. Totalt får Folkhälsomyndigheten 6,5 miljoner kronor för uppdragen för 2023.