Vy över det nya sjukhuset från korsningen Esplanaden/Södra Järnvägsgatan i Västervik. Bild: Västerviks kommun

Dagens detaljplan är otillräcklig för de framtida sjukvårdsbehoven och 2019 togs beslutet att en ny detaljplan skulle tas fram. Det är den detaljplanen som regionen och kommunen nu presenterar.

Den omfattar en utveckling av området de kommande 30–40 åren fördelat på totalt tio etapper. Nybyggena motsvarar i detaljplanen 98 000 kvadratmeter. I dag uppgår samtliga byggnader i bruk på sjukhusområdet till 24 000 kvadratmeter.

Kommunens planarkitekt Marcus Åberg säger till Sveriges Radio P4 Kalmar, att framtidens behov till stor del handlar om att kunna ställa om vården efter omvärldsläget. Det kan till exempel handla om att ställa om från enskilda rum till större salar.

– Detaljplanen ska redovisa vilka förutsättningar som finns. Hur man gör det överlåter vi till regionen.

Nu är detaljplanen skickad på samråd, en slags remissrunda. Kommunen och regionen vill samla in information, önskemål och synpunkter från bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och boende.

Detaljplaneförslaget finns på Västerviks kommuns webbplats.

Läs även:
Byggboom med utmaningar
Läkarkåren i Växjö kluven till ett nytt sjukhus 
Lokalföreningarnas intressen »ställs mot varandra« i Skåne