Det framgår av en granskning som genomförts av Sveriges Radios Kaliber-redaktion, som uppger att mediantiden för Inspektionen för vård och omsorgs, Ivos, utredningar av allvarliga fall ifjol landade på 445 dagar. Granskningen fokuserar på ett fall där en psykiatriker utretts av Ivo sedan i mars 2021 efter en anmälan för att ha skrivit ut höga doser av läkemedel. Kaliber uppger att läkaren svarat Ivo att hen upplever sig oskyldig och att kritiken från patienter och tidigare arbetsplatser »inte beror på henom«. Även läkaren är kritisk mot den långa handläggningstiden

Marie Åberg, avdelningschef på Ivo, vill inte kommentera varför Ivo ännu inte kommit till beslut i det enskilda fallet men säger till Kaliber om situationen:

– Det är ju så att vi har tyvärr för långa handläggningstider när det kommer till att utreda legitimerad personal. Och jag kan bara beklaga att Ivos handläggningstider är långa, och vi ser över arbetssätten.

–Samtidigt behöver våra utredningar av legitimerad personal vara rättssäkra och tillräckligt underbyggda för att vi ska kunna till exempel anmäla till HSAN.

Pelle Gustafson från nätverket Sveriges chefläkare ser det som orimligt med utredningstider på ofta 1,5–2 år.