Efter tre år med pandemipengar och ekonomiskt överskott är siffrorna för Karolinska universitetssjukhuset röda. Efter årets första kvartal redovisade sjukhuset ett underskott på 300 miljoner kronor.

För att bromsa kostnadsökningen inför nu sjukhuset anställningsstopp. Från och med den 1 maj får ingen ny administrativ personal anställas.

– Vi har en ansträngd ekonomi som till stor del påverkas av externa delar i samhället och i världen, och då vill vi prioritera våra kärnuppdrag: patientuppdraget och därefter forskning och utbildning, säger Björn Zoëga.

Anställningsstoppet gäller alla typer av administrativa tjänster på heltid – från ekonomi och hr till kommunikation och logistik. Även tjänster för sekreterare och chefsstöd ingår.

Så om din sekreterare slutar anställer ni ingen ny?

– Nej, inte än så länge.

Administrativa tjänster som påverkar vården på något sätt är undantagna, men annars omfattas all administration av anställningsstoppet. Om personal slutar kommer dennes arbetsuppgifter att fördelas på »någon annan« inom administration, säger Björn Zoëga.

– Eller så får vi jobba med de uppgifterna på andra sätt. Vi håller på att digitalisera så mycket som möjligt. Vissa uppgifter kanske vi behöver tänka om kring och inte byråkratisera så mycket.

Det S-ledda minoritetsstyret som vid höstens val tog över styret i Region Stockholm aviserade tidigt att ett mål var att minska administrationen inom den regionägda sjukhusverksamheten. Anställningsstoppet på Karolinska är ett direkt resultat av den budget som regionledningen senare lade, säger Björn Zoëga, och påpekar att sjukhuset inte är ensamt om att minska kostnaderna för den administrativa verksamheten.

– Vi jobbar med detta precis som alla andra inom vården och nu tittar vi bland annat på vad vi kan ta bort på längre sikt och om vi håller på med dubbelarbete.

Ser du några risker med anställningsstoppet?

– Absolut. Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare ska inte får mer administrativt jobb än i dag, helst mindre, så vi följer det noga.

Anställningsstoppet gäller tills vidare och så länge det ger önskad effekt, enligt Björn Zoëga.

Hur mycket pengar man beräknas spara vet han dock inte.

– Det är omöjligt att säga. Det blir bara grova gissningar och vi har inte ens försökt att räkna ut det. Vi får bara se det som ett av verktygen för att få bättre ordning på en ansträngd ekonomi, något vi alla har i de här svåra tiderna.

Kommer patienterna att märka av det?

– Målet är att de inte ska det och jag hoppas verkligen att de inte kommer göra det.

Totalt utgör den administrativa personalen knappt 1 300 personer av Karolinska universitetssjukhusets totalt 15 800 anställda.