Tanken med överenskommelsen mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) var att läkarna skulle ha en möjlighet att själva välja vad som passade dem bäst: antingen ersättning för övertid eller någon annan form av kompensation.

»Vi såg det som en möjlighet till flexibilitet som skulle kunna gynna både den enskilde läkaren och arbetsgivaren. Tyvärr har vi fått alltför många signaler om att avtalet inte tillämpas på det sätt som centrala parter såg framför sig«, skriver Ann Garö, avtalsansvarig på Läkarförbundet, i en kommentar till Läkartidningen.  

I verkligheten vittnar många fackligt engagerade om hur övertidsersättningen skrivs bort utan att läkaren i fråga har haft något att säga till om. Därför arbetar Läkarförbundet nu på en strategi för att komma till rätta med problemet »utan att förlora den flexibilitet som många medlemmar efterfrågar och uppskattar«, enligt Ann Garö.

Exakt hur utbrett det är med bortskriven rätt till övertidsersättning i olika läkargrupper och regioner har dock hittills varit okänt. I Läkarförbundets årliga löneenkät uppgav förra året 39 procent av de svarande att de hade rätt till övertidsersättning. Lika många uppgav att de hade avtalat bort den rätten, medan drygt en femtedel inte visste hur det låg till. En tydligare bild än så har dock inte funnits. Läkartidningen har därför bett alla regioner om statistik över hur många läkare (uppdelat på överläkare, distriktsläkare, specialistläkare, ST-läkare, BT-läkare, andra legitimerade läkare, AT-läkare och underläkare) som stod utan övertidsersättning i februari månad.

Svaren visar på stora regionala skillnader: bara en procent av Hallands läkare är utan rätt till övertidsersättning, och i regionerna Jönköping, Jämtland Härjedalen och Uppsala har alla läkare rätt till betalt vid övertid, förutom vissa chefer. Men bland kollegorna i Blekinge blir 84 procent utan extra slantar när de arbetar övertid.

– Då är övertidsersättningen inkluderad i månadslönen, så man får en högre lön än vad man hade haft annars, säger HR-chefen Anna Jansson.  

Tvärtemot vad Blekinge läkarförening hävdar säger Anna Jansson också att besluten fattas i dialog mellan chef och läkare och att uppföljningar görs årligen i samband med medarbetarsamtalen. Vill en läkare ha ersättning för övertid separat i stället för inbakat i månadslönen kan det justeras vid löneöversynen, enligt Anna Jansson. 

I regionernas enkätsvar syns generellt också ett tydligt skifte vid övergången från ST-läkare till specialist. När man skriver på för en specialistläkartjänst är sannolikheten hög att man också mister sin övertidsersättning. Men några regioner sticker ut genom att även läkare tidigare i karriären är utan rätt till övertidsersättning. I Kalmar har 97 procent av ST-läkarna rätten bortskriven. Blekinge hamnar inte långt efter på 95 procent. Blekinge och Kalmar är tillsammans med Östergötland också de enda regioner där ingen av BT-läkarna har rätt till övertidsersättning. Detsamma gäller majoriteten av andra legitimerade läkare i dessa regioner. 

Även om vissa läkare kan vilja skriva bort sin rätt till övertidsersättning på grund av annan kompensation är det sällan så det går till i praktiken, enligt Margrete Aspvall, ordförande för Sveriges yngre läkares förening (Sylf) i Blekinge. Ofta känner varken arbetstagare eller arbetsgivare till regionens riktlinjer om att man kan få högre lön mot att rätten till övertidsersättning löses in. »Detta medför att nyanställda läkare tidigt i karriären riskerar att arbeta för lägre lön eller gratis«, skriver hon. HR-chefen Anna Jansson håller inte med. 

– Riktlinjerna finns tillgängliga för både medarbetare och chefer på intranätet. Min uppfattning är att cheferna har bra koll på riktlinjerna, säger hon. 

Statistiken oroar dock även Sylf på nationell nivå. 

– Vi visste att bortskriven övertidsersättning förekommer även tidigt i karriären, men det här låter som om det sker systematiskt på flera håll, säger Sylfs ordförande Shadi Ghorbani. 

Shadi Ghorbani förvånas över att företeelsen är så utbredd och menar att det är extra bekymmersamt om just de yngre läkarna kommer i kläm. 

– Det här är en grupp som kanske inte alltid känner till regelverk och rutiner och som därför är utsatta. De befinner sig i underläge gentemot arbetsgivaren, säger hon. 

På andra håll är bortskriven rätt till övertidsersättning ingen stor fråga. I Region Jönköpings län finns inga planer på att plocka bort betalningen för övertid. 

– Det behöver man inte oroa sig för. Vi hanterar all personal på samma sätt och har inte konstruktionen med bortskriven rätt till övertidsersättning för någon. Det möjliga undantaget är hög ledningspersonal, som har oreglerad arbetstid. För oss är rätten till övertidsersättning en grundbult och en självklarhet, säger förhandlingschefen Sven Fägerskjöld.

Hanna Kataoka, ordförande för Västra Götalands läkarförening på Sahlgrenska universitetssjukhuset, har länge stridit kring övertidsfrågan. På kuppen har hon blivit något av en hobbyjurist, skojar hon. Hon tycker sig se flera felaktigheter i regionernas resonemang när rätten till övertidsersättning stryks. 

– För det första sker det ofta systematiskt, trots att det står i »Allmänna bestämmelser« att det ska göras i undantagsfall. För det andra står det att arbetsgivaren ska tydliggöra vilka grunder som överenskommelsen bygger på. Det görs inte. Och när förutsättningarna för överenskommelsen ändras bör en översyn göras, enligt avtalet. Det vill säga, om tanken från början var att du inte skulle göra några övertidstimmar alls, men en pandemi kom emellan och du blev ombedd att arbeta mer – då bör arbetsgivaren ta ett nytt samtal med dig om din övertidsersättning.

Läkarbristen är också ett faktum i vården, och många tvingas arbeta mer än de borde för att täcka upp för vakanserna, säger Hanna Kataoka.

– Då blir det ju övertid per definition. Och vem vill inte ha betalt för det?

Västra Götalandsregionen har getts möjlighet att bemöta kritiken, men svarar bara med en skriftlig redogörelse för reglerna, där det bland annat framgår att arbetsgivaren inte ensidigt kan besluta om bortskrivning av rätten till övertidskompensation. 

Men Hanna Kataoka är inte imponerad. Hon frågar sig retoriskt vad nästa steg blir.

– Är det en tisdag vi inte ska ha lön? Eller är det decemberlönen som faller bort? Det här är ologiskt och fel, och det slår hårt och brett mot läkarkåren.

Läs också:

Örebros läkare beredda på juridisk strid för rätten till övertidsersättning

Rätten till betalt för övertid het fråga återigen: »Läkare arbetar gratis«

Fler läkare med hundratals timmar övertid: »Väldigt oroväckande«

Läkarnas övertid ger miljonbelopp i skadestånd till lokalföreningarna