Onsdagen markerar sju år sedan Ahmadreza Djalali, läkare och forskare i katastrofmedicin vid Karolinska institutet, KI, greps i Iran under en konferensresa. 2017, ett år efter gripandet, dömdes han till döden för spioneri, en dom som fastställdes 2018 – samma år som han fick svenskt medborgarskap.

Fallet har fått tung kritik från bland annat EU, FN, olika människorättsorganisationer och universitet. Rättegången har kallats summarisk och förhållanden under vilka Ahmadreza Djalali är fängslad, kallas tortyr.

Nu uppmanar KI och Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter, där bland andra Kungliga vetenskapsakademien och Svenska akademien ingår, att regeringen agerar. Det görs genom ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson (M), utrikesminister Tobias Billström (M) och utbildningsminister Mats Persson (L). De påtalar att Ahmadreza Djalali är svensk medborgare och att frågan därför är regeringens att driva.

»Vi vädjar därför till regeringen att pröva alla vägar som kan leda till Djalalis frigivning. Vi uppmanar er att samordna era ansträngningar med andra länder, inklusive Belgien och Italien, som engagerat sig djupt i Djalalis fall på grund av hans anknytning till universitet i dessa länder«, står det i brevet som är undertecknat av KI:s rektor Annika Östman Wernerson och ordföranden för Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter, Peter Pagin.

De skriver att Ahmadeza Djalalis situation är dubbelt livshotande: dels av det uppenbara skäl att han har en dödsdom som kan verkställas med mycket kort varsel, dels för att den svenska forskarens hälsotillstånd är så dåligt att han kan dö innan straffet verkställs.

Annika Östman Wernerson och Peter Pagin avslutar med: »Ahmadrezas familj behöver honom. Sverige och världen behöver hans kunskaper i katastrofmedicin. Och tiden är knapp.«

Brevet finns att läsa på Kungliga Vetenskapsakademiens webbplats.

Svenska Utrikesdepartementet skriver genom sin presstjänst i ett mejl till Läkartidningen:

»Sveriges ansträngningar för Ahmadreza Djalali fortsätter med oförminskad styrka. Ahmadreza Djalalis situation tas kontinuerligt upp med företrädare för Iran på hög nivå. Sverige har sedan länge krävt att dödsstraffet inte verkställs. Det är uppenbart att de omständigheter under vilka Ahmadreza Djalali hålls fängslad utgör ett allvarligt hot mot hans hälsa. De rapporter som nått oss om Ahmadreza Djalalis hälsoläge gör att det är nödvändigt att han friges av humanitära skäl. Detta har framförts till företrädare för Iran på hög nivå.«

Läs även:
Sju år sedan fängslandet – Djalalis fru i Belgien för att träffa politiker 
Ahmadreza Djalali oskadd i brand 
Djalalis fru kritiserar EU för passivitet 
Ahmadreza Djalali opererad akut  
KI-rektorns budskap på Djalalis 50-årsdag: Släpp honom fri

Nätverk för mänskliga rättigheter

Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter består av representanter från Kungl Vetenskapsakademien, Kungl Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, Svenska akademien och Sveriges unga akademi.

Kommittén ingår i sin tur i det internationella nätverket The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies med säte i USA. Det nätverket samlar en lång rad nationella organisationer, såsom The British Academy och nordiska motsvarigheter som Det Norske Videnskaps-akademi.