År 2005 diagnosticerades 364 invasiva melanom i Södra sjukvårdsregionen, bestående av Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland. Därefter har antalet fall ökat relativt stadigt till 1 067 år 2019, enligt rapporten. De senaste redovisade siffrorna är från år 2020, då antalet fall hade sjunkit till 991. Minskningen tros dock ha berott på att färre personer sökte vård under början av pandemin. RCC, Regionalt Cancercentrum Syd, tror inte att det rör sig om mer än en tillfällig nedgång. Tvärtom spås en fördubbling av antalet fall till år 2034.

­­– Om inte det preventiva arbetet får bättre genomslag behöver regionerna planera för en kraftig ökning av antalet patienter med invasivt melanom och därmed ökade kostnader för såväl diagnostik som kirurgisk och medicinsk behandling av dessa patienter, säger Anna-Maria Larsson, medicinsk rådgivare på RCC Syd, i ett pressmeddelande.

För att bromsa utvecklingen långsiktigt föreslår RCC primärpreventivt arbete på såväl nationell som regional och lokal nivå. Bertil Persson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus, skulle gärna se att fler medarbetare inom vården utbildas i exempelvis kommunikation kring solvanor. Samtidigt som han menar att individen har ett stort ansvar att skydda sig mot solen vill han se åtgärder på ett mer övergripande plan, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Det skulle kunna handla om att se till att utemiljöer på förskolor har mycket skugga och att förbjuda kommersiella solarier.

Ökningen av malignt melanom ses i alla åldersgrupper men är störst bland de som är över 60 år.

– Ensamstående personer överhuvudtaget och i synnerhet ensamstående äldre män är de som utvecklar de tjocka melanomen och alltså inte söker i tillräckligt tidigt skede för att man ska kunna bota dem med en enkel operation, säger Bertil Persson till SVT.