Undersköterska blir en skyddad titel från och med i sommar, och från den 1 juli kan den som vill kalla sig undersköterska ansöka om titeln. Som Läkartidningen tidigare berättat, har det mesta tytt på att exempelvis läkarstudenter inte ska ha rätt till titeln endast utifrån deras utbildning. Och det står nu också klart när Socialstyrelsen presenterade kraven på tisdagen.

Den som har en sjuksköterskeutbildning kan få den skyddade titeln. Men det gäller inte för läkar- och sjuksköterskestudenter eller färdigutbildade läkare.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd tydliggör att den som ska få titeln behöver godkända betyg från en utbildning med inriktning mot vård och omsorg på gymnasienivå, som är tillämpbara på både nuvarande och äldre utbildningar.

– Det kommer att krävas godkända betyg i vård- och omsorgsämnen och i svenska. För den som börjar sin utbildning efter den 1 juli kommer det också att krävas godkända betyg i samhällskunskap. Arbetslivserfarenhet och andra meriter kan också vägas in för den som inte helt klarar betygskraven, säger Anders Kring, jurist på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Syftet med att göra undersköterska till en skyddad undertitel är att höja kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. I dag är det spretigt med graden av utbildning och erfarenhet på flera områden.

Läkarförbundet har tidigare uttryckt kritik mot förändringen. Förbundet menar att ett antal terminer på läkarprogrammet borde likställas vid kraven på att inneha yrkestiteln undersköterska. Därigenom skulle läkare och läkarstudenter kunna ansöka om titeln. Men det är alltså en punkt som Socialstyrelsen inte hållit med om.

– Det kan bli problematiskt för läkarstudenterna att komma in och få den där insynen i hälso- och sjukvården, säger Shadi Ghorbani, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf, samt ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, om Socialstyrelsens beslut.

– Sedan är de också en viktig del av sommarbemanningen, så det kan bli väldigt svårt för arbetsgivarna att lösa den situationen. Det ger också en väldigt värdefull kontakt och insyn i svensk hälso- och sjukvård för de utlandsutbildade läkarna, fortsätter hon.

Hon påpekar att Läkarförbundet har föreslagit ett särskilt förordnande, på samma sätt som det finns för läkare att arbeta innan legitimation.

– Vi delar inte Socialstyrelsens bedömning att vi inte har omvårdnadskompetens i läkarutbildningen.

Då Socialstyrelsen förväntar sig en smärre flod av ansökningar om yrkestiteln, har myndigheten anställt ett 60-tal nya medarbetare. Det fanns 2020 nästan 180 000 personer som arbetade som undersköterska, samt omkring 200 000 i närliggande yrken. De som den 1 juli är anställda som undersköterskor har dock tio år på sig att ansöka innan de måste sluta kalla sig undersköterska.

Läs även:
Föreskrifter kan stoppa studenter från att arbeta som undersköterska