AT-läkaren, som vill vara anonym, blev nyligen mamma till en liten pojke och eftersom hon snart är klar med sin AT-tjänst ville hon skriva AT-provet i vår under sin föräldraledighet. I februari kontaktade hon därför AT-kansliet för att be om att få ta amningspauser under provtillfället i maj. Svaret hon fick var att ett sådant upplägg vore alltför resurskrävande. I stället uppmanades hon att fundera över andra lösningar.

– Självklart hade jag valt ett annat alternativ om något sådant fanns. Det kommer ju innebära ett stressmoment för mig att behöva bryta tentan för att amma, men jag har inget annat val. Vi har kämpat med flaskmatning, men bebisen accepterar inte det, säger läkaren.

Kvinnliga läkares förening har å hennes vägar gjort påstötningar hos AT-kansliet, som administrerar provet, med hänvisningar till såväl arbetsmiljölagen som diskrimineringslagen. Under tisdagen informerades läkaren per mejl om att AT-kansliet beslutat att lyfta frågan om amning under pågående examination till sin juridiska avdelning, innan beslut kan fattas av AT-nämnden. »Besked i frågan kommer förhoppningsvis i god tid innan provets datum i maj«, står det i mejlet. Skulle AT-läkaren nekas att amma även fortsatt är hon beredd att gå vidare med en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

– Men jag räknar med att jag kommer att få rätt, allt annat vore en skandal. Om det här fallet kan leda till en ny praxis för andra ammande AT-läkare är det jättebra.

Efter att Kvinnliga läkares förening skrivit i sociala medier om hennes besvärliga sits har flera andra kvinnor vittnat om att de fått rätt att amma under provtillfällen.

– Några hade fått amningspaus under både vanliga tentor och AT-tentan, men när det gäller AT-tentan verkar det bero på vilken ort man skriver på. Men det är viktigt att det finns gemensamma riktlinjer oavsett ort, säger AT-läkaren.

Sofia Kühner, ordförande för Kvinnliga läkares förening. Foto: Privat.

Sofia Kühner, ordförande för Kvinnliga läkares förening, är också beredd att ta fallet vidare som ett diskrimineringsärende eller genom att driva saken arbetsrättsligt om så krävs.

– Jag tycker att det som har hänt är katastrofalt. Man får ju lov att gå på toaletten, så varför skulle man inte få pausa för att amma? Jag känner mig både frustrerad och illa berörd av det bemötande som AT-läkaren har fått. Det är diskriminering, säger hon.

Läkartidningen har frågat Diskrimineringsombudsmannen (DO) om man får lov att neka studenter amningspauser under tentor, men myndigheten vill inte uttala sig om situationer som inte har utretts. Däremot meddelar presstjänsten att man just nu har en pågående tillsyn rörande en liknande situation. Det fallet rör en man som nekades ta paus för bön under en tenta. Inget beslut har ännu fattats, men det visar att »situationen i sig är möjlig att (…) titta på i en tillsyn«, skriver presstjänsten.

AT-kansliet menar dock att man inte har nekat studenten att ta amningspauser utan att det rör sig om ett missförstånd.

– Vi vill absolut ge alla möjlighet att skriva provet på lika villkor, men vi behöver se över hur möjligheterna ser ut i praktiken. På vissa skrivningsorter har man extrarum som kan användas, på andra har man inte det, säger Jayne Alfredsson på AT-kansliet.