Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag till nationellt kunskapsstöd om försäkringsmedicin i hälso- och sjukvården. Nu har det varit ute på remiss till ett flertal instanser – däribland Läkarförbundet som alltså sågar det hela.

I sitt remissvar slår Läkarförbundet fast att det nationella kunskapsstödet i stora delar är allt för pratigt, ostrukturerat och allmänt hållet för att kunna utgöra ett praktiskt beslutsstöd i den kliniska vardagen där tid är den största bristvaran.

»Det vi efterlyser och som vården behöver är en kondenserad skrift med regelverk och instruktioner för läkare som sjukskriver. Även målen med kunskapsstödet behöva beskrivas, kompletterat med en tydligare beskrivning av hur kunskapsstödet är tänkt att användas och av vem«, skriver Läkarförbundet.

Förbundet ser också med oro på att det i kunskapsstödet läggs ett så stort ansvar på läkaren:

»Det är ett bekymmer inte minst sett i förhållande till den begränsade tid läkaren har för att hantera patientmötet inklusive sjukskrivningar och vilken typ av resurser som faktiskt ägnas åt försäkringsmedicin ute på klinikerna«.