I sin omvärldsrapport för 2023 har Läkemedelsverket alltså försökt ringa in årets tydligaste trender. Björn Eriksson, generaldirektör, konstaterar att det är en bitvis dystopisk bild av omvärlden som tecknas.

 – Därför kommer samverkan i EU och globalt att bli avgörande för hur vi lyckas möta de hot vi ser, mot folkhälsan och mot stabiliteten i vår omvärld. Bristsituationer på läkemedel parat med ökade cyberhot är ytterligare ett bevis för att det beredskapsarbete som nu pågår på myndigheten och i Sverige är viktigare än någonsin, säger han i en kommentar på myndighetens webbplats.

I rapporten pekas flera tydliga trender ut. En är att världsläget påverkar tillgången på läkemedel. En viktig orsak är att tillverknings- och distributionskedjor sträcker sig långt utanför Europa.

Myndigheten slår även fast att det pågår ett förebyggande arbete i världen för att motverka framtida hälsohot, som kan uppstå på grund av klimatförändringar och katastrofer. Och att det pågår ett arbete i Sverige för att säkra en god försörjning av läkemedel och medicinteknik i händelse av kris eller krig.

Läkemedelsverket lyfter bland annat också fram att en »innovationstät« utveckling pågår inom flera områden, till exempel cancer- och blodsjukdomar och demens.