Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, söker patienten först till vårdcentralen med fem dagars anamnes på akut smärta i vänster vad, samt domningar i höger fot. En läkare undersöker då patienten och bedömer besvären som oklara. En vecka senare ska patienten ha upplevt förbättring

Efter en månad söker patienten återigen till vårdcentralen, denna gång med domningar och smärta i vänster fot och upp i benet. Patienten träffar då en annan läkare som från sin handledare får rådet att remittera patienten till en neurolog.

Två dagar efter det söker patienten akut med förvärrad värk och med kallare fot än tidigare. På grund av brist på akuttider får patienten då rådet att söka akutmottagning eller jourcentral. På akuten diagnosticeras sedan artäremboli i vänster ben som senare leder till amputation av benet.