Universitetssjukhuset i Linköping har i dag en av Sveriges två högisoleringsenheter för patienter med smittsamma allvarliga infektioner. Den andra finns på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Linköping är också det enda sjukhuset som kan transportera den typen av patienter. Hittills har det gjorts i en särskild ambulans som fraktats med hjälp av flygvapnets transportplan till och från universitetssjukhuset för att hämta och lämna patienter.

– Men det är en rätt stor apparat att använda flygvapnets flygplan och det är inte heller Försvarsmaktens huvuduppgift att transportera patienter, säger David Ekqvist, specialistläkare och ansvarig för högisoleringsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping.

David Ekqvist. Foto: Region Östergötland.

Sjukhuset står därför i startgroparna att införa en smidigare flygtransportlösning med hjälp av en speciell transportkuvös och särskilda ambulansflygplan.

I kuvösen, med namnet Epishuttle, hålls patienten isolerad från omgivningen och omgivningen skyddas från smitta. Det möjliggör både längre och mindre resurskrävande transporter.

– Personalen behöver inte bära skyddsutrustning, vilket gör att man kan jobba längre pass och det blir mycket enklare att byta personer som vårdar patienten.

Nyligen inledde sjukhuset också ett samarbete med Svenskt ambulansflyg om att transportera högsmittsamma patienter i transportkuvös. Målet är att kunna transportera patienter från hela landet till högisoleringsenheterna i Linköping eller Huddinge.

– Målsättningen är att vi ska vara redo vid årsskiftet.

Som Läkartidningen tidigare berättat har Socialstyrelsen bestämt att högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar ska bli nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter. Region Östergötland och Region Stockholm har båda ansökt om att få bedriva den typen av vård.

Beslut om var den nationella högisoleringsvården ska bedrivas tas av nämnden för högspecialiserad vård. Än är inget beslut fattat.

Läs även:

Stockholm och Östergötland redo att ta på sig nationell högisoleringsvård