Skåne står inför två rejäla kommande projekt med nya sjukhusområden i både Helsingborg och Lund. För Lund finns ännu ingen tidsplan, medan ett nytt sjukhus i Helsingborg beräknas ha en byggtid på upp till 15 år. Betydligt närmare i tiden kan exempelvis en ny byggnad för ortopedi i Hässleholm vara. Den var tänkt att stå klar 2025, men där har regionen fått göra ett omtag i upphandlingen eftersom anbuden var för höga.

Sedan 2014 har flera ombyggnationer gjorts vid Helsingborgs lasarett, som är från 1975. Tanken var först att sjukhuset gradvis skulle rustas upp, men för några år sedan tvingades politikerna tänka om. En anledning var att avloppen var uttjänta och behövde bytas ut. Men att bila upp grunden under sjukhuset blev för mycket, inte minst i fråga om arbetsmiljöproblem och störningar för patienterna. Flera verksamheter krävde ett stopp i planerna, och våren 2021 meddelade politikerna i stället att det blir ett helt nytt sjukhusområde. 

– Nu med facit i hand kan man kanske säga att man hade kunnat stoppa projektet tidigare. Men jag tror inte att man redan från  början, med den omfattning som då gällde för projektet, hade kunnat säga att projektet var dumt och att man borde titta på ett helt nytt sjukhus. Jag tror faktiskt inte det, säger Anders Johansson, tillförordnad fastighetsdirektör i Skåne.

Johan Gustafsson på den tänkta platsen för det nya sjukhuset i Helsingborg. Foto: Thomas Zilling.

När nu ett nytt sjukhus ska byggas blickar regionen och Helsingborgs stad mot området Östra Ramlösa. Och ja, det är där Ramlösa hälsobrunn också ligger.

– Det är mycket positivt att man ska bygga ett nytt sjukhus, säger Johan Gustafsson, huvudskyddsombud, ordförande i Nordvästra Skånes läkareförening och till vardags överläkare på röntgen i Helsingborg.

Han hade önskat att läkarna hade fått vara med i samtal med regionen direkt efter beslutet att bygga nytt sjukhus. Men nu har i alla fall en facklig referensgrupp bildats där han själv sitter med andra skyddsombud.

Johan Gustafsson menar att det absolut viktigaste med ett nytt sjukhus är att man har tillräckligt med bemannade vårdplatser. Och där sneglar han och andra läkare västerut över sundet mot Danmark.

– Man ska bygga ett nytt sjukhus på danska sidan också, i Hillerød. Där är det sagt att det ska vara 510 vårdplatser ungefär. Vi har ju skickat med det i samtalen med Region Skåne och folk som har någonting att bestämma, för det är ungefär lika stort upptagningsområde som Helsingborgs lasarett.

Beträffande de stora projekten i Skåne finns några punkter som Läkarförbundet Skåne, där fyra lokalföreningar ingår, håller extra koll på. En sådan är läkarexpeditionerna.

– Det gäller att vara på sin vakt så att de inte rationaliseras bort till förmån för kontorslandskap där det är omöjligt att värna om patientens integritet vid samtal, säger Thomas Zilling, kirurg, vice ordförande i Läkarförbundet Skåne och ledamot i Nordvästra Skånes läkareförening.

Han får medhåll av Johan Gustafsson.

– Man kan inte ge ett cancerbesked liksom vi sidan om en fikaautomat i ett kafferum. Det är inte värdigt att göra så, säger han.

En annan fråga handlar om patient­rummen. Ambitionen i dagens byggen är ofta rum för endast en patient. Men läkarföre­ningarna skulle gärna se att rummen gjordes flexibla nog att vid behov kunna husera två patienter.

– Om man inte har den flexibiliteten kommer det att innebära att fler patienter får övernatta på en brits nere på akuten, säger Thomas Zilling och menar att det är extra svårt för äldre.

Med de olika kostsamma byggen som planeras i Skåne och en tuff ekonomi (Region Skåne gjorde ett negativt bokslut 2021) ser Thomas Zilling att de olika lokalföreningarnas intressen ställs lite mot varand­ra; att regionen måste väga exempelvis satsningarna på Lund och Helsingborg mot varandra. Men Anders Johansson ser det inte så, delvis för att de projekten ändå inte är tänkta att löpa helt parallellt.

Och medan andra regioner, såsom Kronoberg, väljer att se över sina behov i ljuset av en svårare ekonomisk situation har Skåne inga sådana planer.

– I nuläget påverkar det inte de strategiska projekten. Det är långa projekt, och innan de är klara har vi gått igenom flera konjunkturcykler, säger Anders Johansson.

Läs övriga artiklar:
Byggboom med utmaningar
Läkarkåren i Växjö kluven till ett nytt sjukhus