Det var i början av 2018 som Karolinska institutets dåvarande rektor Ole Petter Ottersen beslutade att fälla huvudförfattaren  Paolo Macchiarini och tre medförfattare för oredlighet i forskning. Det gällde en artikel som publicerades 2015 i den vetenskapliga tidskriften Respiration. Karolinska institutet, KI, påpekade att emedan artikeln haft ett etiskt tillstånd, hade inte den underliggande forskningen det. I samband med KI:s beslut underrättades tidskriften med en begäran om att artikeln skulle dras tillbaka. Men Respiration vägrade.

Nu har tidskriften tänkt om. I mars i år drog Respiration tillbaka artikeln, rapporterar sajten Retraction Watch, vilket Dagens Medicin berättat om.

Respiration skriver i ett besked om beslutet, att tidskriften 2018 »inte var i en position att fatta beslut om att dra tillbaka artikeln eller inte«, utifrån den bevisning som då lagts fram. Men nu, vid en ny utvärdering, har redaktörerna kommit fram till att dra tillbaka artikeln.

Tidskriften skriver att det nya beslutet ligger i linje med organisationen Committee on Publication Ethics Guidelines for Retractions riktlinjer som säger att redaktörer bör överväga att dra tillbaka artiklar som bygger på oetisk forskning. Det är den grunden som Karolinska institutet tidigare också lagt fram, vilket Respiration noterar.

Artikeln i fråga heter »Autologous peripheral blood mononuclear cells as treatment in refractory acute respiratory distress syndrome«. I motiveringen till KI:s beslut 2018 att fälla Paolo Macchciarini och de tre medförfattarna, påpekade lärosätet att kirurgen haft ett särskilt stort ansvar för den oredlighet som konstaterats. »Det var han som hade det huvudsakliga forskningsintresset i den händelseutveckling som föregick artikeln och som fick möjlighet att genomföra experiment av preklinisk natur på en människa«, skrev KI då.

Enligt Retraction Watch betyder det nya beslutet från Respiration att totalt nio artiklar av Paolo Macchiarini har dragits tillbaka.

Läs även:
Tidskriften Respiration vägrar dra tillbaka fälld Macchiarini-artikel 
Macchiarini-fallet i rätten i april