Sedan den 1 mars rekommenderas samtliga över 80 år, och personer som bor på särskilt boende, att vaccinera sig med två påfyllnadsdoser under året, en på våren och en på hösten.

– Personer över 80 år har ökad risk för allvarlig covid-19. En del i denna åldersgrupp är i behov av assistans för att ta del av vaccinationserbjudandet. Vi vill uppmärksamma personer som är över 80 år, deras anhöriga och vårdpersonal om att det är angeläget att denna åldersgrupp får tillgång till vaccination, säger Sören Andersson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Personer i åldrarna 50–79 år och personer i riskgrupp från 18 år rekommenderas en påfyllnadsdos i höst inför vintersäsongen.