Egentligen var det tredje gången som ärendet om Vårdexpressen drogs i domstol. 2021 dömdes vd:n för företaget bakom Vårdexpressen, som också är läkare, tillsammans med två regiontjänstemän. Men efter att försvaret åberopat jäv hos en av nämndemännen fick hela rättegången tas om.

Vårdexpressen var ett digitalt verktyg för anamnes och triage i primärvården. Och trots en högre prislapp vann Vårdexpressen en upphandling i Region Skåne i konkurrens med tre andra företag. 2019 började Vårdexpressen testas med tanken att senare breddinföras.

Förra året togs målet på nytt upp i tingsrätten. De tre fanns då återigen skyldiga och den gången blev fängelsestraffet längre. Vd:n fick fyra års fängelse och de två tidigare regiontjänstemännen fängelse i tre år och sex månader. Vd:n dömdes för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grovt givande av muta. De två tjänstemännen dömdes för grov trolöshet mot huvudman och grovt tagande av muta.

Men domen överklagades till hovrätten. Och på tisdagen kom så den domen.

Hovrätten dömer vd:n och den ena tjänstemannen för grovt mutbrott. Den andra tjänstemannen frias.

– Gällande mutbrotten gör hovrätten delvis samma bedömning som tingsrätten. Läkaren döms för grovt givande av muta i ett fall och en av tjänstemännen för grovt tagande av muta, säger hovrättsrådet Ingela Sundin, ordförande i målet, i ett pressmeddelande.

Den andra tjänstemannen frias då rätten inte tycker att det är bevisat att denne erbjudits eller mottagit något som kan kallas för muta.

Hovrätten gör dock en helt annan bedömning än tingsrätten när det gäller trolöshet mot huvudman. På den punkten frikänns samtliga.

Anledningen är att hovrätten anser att de båda tjänstemännen inte har haft sådana ekonomiska förtroendeställningar att de ska kunna dömas för trolöshet; de har inte haft rätt att fatta bindande beslut eller haft tillräckligt självständiga uppdrag. Och eftersom de båda tjänstemännen inte kan dömas för trolöshet mot huvudman, kan inte heller vd:n dömas för medverkan till trolöshetsbrott.

Men vd:n och den ena tjänstemannen döms alltså för mutbrott. Tjänstemannen döms för grovt mutbrott till villkorlig dom med dagsböter, och slipper därigenom det fängelsestraff som tidigare utdömts. Också vd:n döms för grovt mutbrott till villkorlig dom, vilket också blir mildring mot tidigare fängelsestraff. Vd:n får dock även näringsförbud i tre år. Men eftersom vd:n varit häktad under fem månader utdöms inga dagsböter.

Målsägandena var Region Skåne och Västra Götalandsregionen, som båda upphandlat Vårdexpressen. De båda regionerna hade begärt skadestånd, men hovrätten utdömer inget sådant eftersom det inte är visat att regionerna lidit ekonomisk skada.

Samtliga åtalade har tidigare förnekat anklagelserna i tingsrätten.

Hovrättens dom kan överklagas till Högsta domstolen.

Läs även:
Längre fängelsestraff när tre döms på nytt i Vårdexpressen-målet 
Åklagare yrkar på fem års fängelse för vd:n i Vårdexpressenmålet 
Rättegången om Vårdexpressen måste göras om 
Vårdinnovations vd överklagar – begär att rättegången görs om 
Vårdinnovations vd får tre års fängelse för grovt mutbrott 
Fyra åtalas i den skånska IT-affären med Vårdexpressen