2022 hade Region Skåne ett resultat på tre miljarder kronor. I årets första kvartalsrapport pekar årsprognosen för 2023 på ett minusresultat om drygt fyra miljarder kronor, skriver tidningen. Bakom de hotande röda siffrorna ligger bland annat ökande pensionskostnader om fyra miljarder kronor för 2023, en kostnad som väntas växa till närmare fem miljarder kronor 2024. Regionrådet Carl-Johan Sonesson (M) vill att staten tar ett större ansvar för pensionerna då det just är staten som bestämt att pensionerna ska värdesäkras med inflationen.

– Rimligen borde staten och regeringen under 2023 och 2024 gå in med temporära statsbidrag så att välfärden kan hållas intakt, säger han till Sydsvenskan.

I kvartalsrapporten ligger alla de skånska sjukhusen, enligt tidningen, sämre än budget och hälso- och sjukvårdens underskott i år beräknas till 2,9 miljarder kronor.

Region Skånes budget omfattar omkring 50 miljarder kronor.

Läs också:
SKR:s chefsekonom: Värsta ekonomiska läget på 30 år