Bilden känns förmodligen igen på fler håll: Utbrett övertidsarbete och få som lägger ned möda på att registrera sina extratimmar.

Johan Gustafsson, ordförande för Nordvästra Skånes läkareförening. Foto: Privat.

– Det här gäller nog för hela landet, men för en gångs skull finns det siffror över omfattningen, säger Johan Gustafsson, ordförande för Nordvästra Skånes läkareförening.

I februari i år skickade föreningen ut en enkät till samtliga legitimerade läkare vid Helsingborgs lasaretts största verksamhetsområde, specialiserad medicin. Frågorna rörde bland annat övertidsarbete och registrering av sådant. 57 läkare besvarade enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på strax över 50 procent. Av de svarande uppgav 46 procent att de jobbar mellan en och två timmar övertid i veckan. 26 procent svarade att de jobbar mellan tre och fem timmar övertid, och för 7 procent av läkarna uppgår övertiden varje vecka till mellan sex och tio timmar. Bara var femte uppgav att man inte jobbade över alls. Resultaten förvånade dock ingen.

– Det är illa. Men vi visste att det var problem med utbrett övertidsarbete på medicinkliniken, det var därför vi skickade ut enkäten.

Ett annat dilemma är att drygt 80 procent av läkarna uppgav att de inte registrerar sitt övertidsarbete i HR-systemet – trots att arbetsgivaren har skyldighet att registrera arbetstiden. »Vi har inget sätt att göra det vad jag vet«, skriver en läkare i ett fritextsvar, medan en annan hävdar att det inte finns vare sig struktur eller tradition att registrera övertiden. »Onödigt krångligt«, skriver en tredje. Exakt vad som är svårigheterna med att lägga in sin övertid i HR-fönstret har Johan Gustafsson försökt att bena i.

– För många verkar det helt enkelt inte vara valbart, det finns ingen sådan ruta att klicka i ens en gång. Det är skevt och något som cheferna måste åtgärda, säger han.

På somliga håll i landet är få läkare intresserade av att lägga tid på att registrera extratimmar eftersom de ändå inte har rätt till någon övertidsersättning (här hittar du Läkartidningens kartläggning kring bortskriven rätt till övertidsersättning). Men i Region Skåne finns sedan flera år tillbaka ett förvaltningsbeslut (från tidigare sjukvårdsförvaltningen Sund, vilket omfattade lasaretten i Helsingborg, Ängelholm, Landskrona och Trelleborg) som säger att det inte är tillåtet att skriva bort övertidsersättning i anställningsavtal för andra än chefer. Det är alltså stora summor som brinner inne när läkarna avstår från att registrera all sin tid. Men av fritextsvaren framgår att många av Helsingborgsläkarna inte känner till att de har rätt till betalt. »Leder det till något? Får vad jag känner till ingen ersättning ändå«, skriver en av läkarna.

Framöver planerar Johan Gustafsson och Nordvästra Skånes läkareförening att koppla in cheferna, »köra in i kaklet« och försöka åstadkomma mesta möjliga förändring utifrån enkätsvaren. I ett senare skede kan enkäten även komma att skickas ut till läkare inom sjukhusets övriga verksamhetsområden.

– Då vill vi ta reda på hur många som inte känner till att de har rätt till övertidsersättning. Den frågan missade vi den här gången, säger han.

Verksamhetscheferna Lina Hjärpe Skoglund och Cecilia Löfgren skriver i ett mejl att de har tagit del av enkäten. De säger sig dels ha engagerat förvaltningsledningen för kartläggning av hur det ser ut på sjukhusets olika verksamhetsområden, dels kontaktat HR för frågan om avtal och registrering. »Vi ser fram emot fortsatt dialog med Läkarförbundet«, skriver de.

Läs också:
Kartläggning: Så många läkare får inte en krona för arbetad övertid
Örebros läkare beredda på juridisk strid för rätten till övertidsersättning
Fler läkare med hundratals timmar övertid: »Väldigt oroväckande«
Läkarnas övertid ger miljonbelopp i skadestånd till lokalföreningarna