Det råder brist på ryggkirurger i Region Stockholm, och under revideringen av vårdvalet ryggkirurgi förra året uppkom därför förslaget om att ställa nya krav på de privata vårdvalsaktörerna, rapporterar Dagens Medicin. Hälso- och sjukvårdsregionråd Talla Alkurdi (S) säger till tidningen att det länge har larmats om att läget på jourlinjerna är skört på grund av för få specialister.

– Därför behöver vi samla all kraft och att alla stöttar för att de patienter som har störst behov faktiskt får vård.

Tanken är att de tre privata aktörerna inom ryggkirurgi dels ska teckna avtal med akutsjukhus om att delta i ryggkirurgisk jour och beredskap, dels bidra till utbildningen av nya ryggkirurger, för att ha rätt till ersättning från regionen. Gunnar Nilsson, vd för Stockholm Spine center, och Martin Skeppholm, verksamhetschef för Ryggkirurgiskt centrum, är båda positiva till utbildningsdelen av förslaget. Däremot väcker jourarbetet flera frågor. Enligt Gunnar Nilsson finns det risker med att gå in och jobba jour utan kunskap om vare sig lokaler eller journalsystem.

– Det är inte så många som kan bidra om man inte gör en gedigen utbildningsinsats, säger han till Dagens Medicin.

Förhoppningen är att det nya regelverket skulle leda till att ytterligare tre ryggkirurger utbildas varje år i Region Stockholm. I dagsläget är motsvarande siffra en ny ryggkirurg vartannat år.

Läs också: Samarbete över operationsbordet utbildar och kapar vårdköer