På privatklinikens sajt kan kunder testa sig för parasit- och bakterieinfektioner, genom exempelvis blod- och avföringsprover. Kliniken säger sig vilja erbjuda prisvärda, lättillgängliga och tillförlitliga sätt att testa sig för parasitinfektioner utan att belasta vården.  Men Jesper Ericsson, överläkare vid infektionskliniken på Danderyds sjukhus, har en annan bild.

– Jag har träffat två patienter som har varit där och ingen av dem hade symtom som stämde överens med infektionerna som de har fått diagnostiserade via kliniken. I det ena fallet tog vi även om samma prover och skickade till ett svenskt labb. De utföll negativa, säger Jesper Ericsson till nyhetsbyrån Siren.

I det andra fallet bedömde han att det inte fanns någon som helst grund för diagnoserna och att det inte var någon mening att ta om proverna, säger han.

– Det fanns ingenting alls som talade för att patienten hade de påstådda infektionerna.

Nyligen valde han att skicka in en upplysning till Ivo om kliniken. Där skriver han om hur de båda patienterna diagnostiserats med kronisk borrelia, babesios och bartonella efter att blodprov skickats till ett laboratorium i Ungern, varpå resultaten tolkats av en barnläkare i Polen.

»Den ena av dessa patienter hade en uttalad parasitofobi och mångårig kontakt med psykiatrin. Hennes besvär var att hon upplevde att hon hade parasiter som kröp under huden«, skriver Jesper Ericsson till Ivo. Då avföringsproverna som hon gjorde via kliniken var negativa köpte kvinnan även blodprover. Dessa visade kronisk borrelia, babesios och bartonella, men »inget i lab, anamnes eller status talade för detta«, enligt Jesper Ericsson.

Slutligen skriver han att infektionsklinikens erfarna specialister alla är eniga om att »oseriös diagnostik« verkar bedrivas hos privatkliniken och att patienter kan fara illa.

Läkartidningen har sökt Jesper Ericsson och den utpekade kliniken. Klinikens vd skriver i ett mejl att man inte kommenterar läkares beslut i samband med vård, behandling eller provtagning av patienter. Kliniken kan inte heller besvara Läkartidningens frågor innan man har tagit del av Ivos underlag.