Läs också:

Örebros läkare beredda på juridisk strid för rätten till övertidsersättning