Undersökningsfynd ska inte vara ett krav i sjukintyg för att en patient ska få rätt till sjukpenning, enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i höstas. Domen är principiellt viktig, menar Jimmy Laine, juridiskt ombud för flera personer som blivit utförsäkrade. Hittills har nämligen personer med psykiatriska diagnoser såsom utmattningssyndrom, depression och ångest ofta nekats sjukpenning av Försäkringskassan just med hänvisning till att tillräckliga undersökningsfynd saknas – trots att kritikerna menar att det inte går att göra sådana observationer vid psykiatriska tillstånd. När domen i Högsta förvaltningsdomstolen föll jublade Jimmy Laine och förutspådde att fler skulle få sjukpenning beviljat.

– Men att vi har fått rätt i högre instans innebär inte att Försäkringskassan fortsättningsvis gör rätt. Vi får hela tiden in nya klienter med samma typ av problematik, där Försäkringskassan inte har godtagit läkarnas intyg – även efter den här domen, säger han.

Nu samlar hans firma in uppgifter inför en eventuell grupptalan som man avser att väcka mot Försäkringskassan, där man kräver upprättelse i form av skadestånd. Man efterlyser bland annat personer som har fått avslag på grund av avsaknad av objektiva undersökningsfynd eller sådana som tvingats genomgå arbetsförmågeutredningar trots att det försämrat deras hälsotillstånd. Jimmy Laine vet inte exakt hur många som hittills visat intresse för att delta i grupptalan, men säger att det rör sig om hundratals personer.

– Det kryllar av sådana här fall och jag som ombud blir väldigt frustrerad. Jag ställer mig frågan varför det är så många som blir utförsäkrade trots att vården bedömer att det inte finns någon som helst arbetsförmåga oavsett arbetsuppgifter. Man kan inte bara blunda för vårdens bedömning. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att man bara vill få ner sjukpenningtalen, säger han.

Exakt hur man ska gå vidare är dock i nuläget oklart.

– Vi kommer i vilket fall skicka in en begäran om skadestånd direkt till Försäkringskassan. Om vi får avslag är vår förhoppning att vi ska kunna driva det vidare i tingsrätten, säger Jimmy Laine.

Han kan inte heller säga vilken summa man planerar att begära, det beror på hur många som i slutändan kommer att gå vidare i grupptalan.

Försäkringskassan uppger att myndigheten inte har några kommentarer avseende Myndighetsjuridiks planer. Marie Axelsson, avdelningschef för rättsavdelningen på Försäkringskassan, skriver i ett mejl till Läkartidningen följande avseende myndighetens arbetssätt och rutiner:

»Försäkringskassan slog år 2019 fast att objektiva fynd inte är ett krav för sjukpenning. Då såg vi att det fanns ett antal kammarrättsdomar som tydliggjorde frågan och vi lade mycket kraft på att förtydliga detta internt i vår handläggning. Det är bra att HFD nu på ett så tydligt sätt talat om hur lagen ska tillämpas. Det är bra för de som är sjukskrivna och gör det enklare för Försäkringskassan att sköta sitt uppdrag«.

Läs också: Undersökningsfynd inte ett krav i sjukintyg – avgjort i högsta instans