Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg dras med ett sparkrav på flera hundra miljoner och har därför samlat in förslag på åtgärder som kan förbättra det ekonomiska läget. Enligt handlingar som SVT Nyheter Väst har fått tillgång till är flera av sparförslagen kopplade till vuxenpsykiatrin. Bland annat föreslås stängning av såväl den psykiatriska mottagningen för utmattningssyndrom som den äldrepsykiatriska mottagningen. I båda fallen vill sjukhuset att den fysiska mottagningen avslutas. I fortsättningen kan i stället mobila team hjälpa vissa patientgrupper.

Gro Sundell, enhetschef för den psykiatriska mottagningen för utmattningssyndrom, är oförstående till idén.

– Den sammanlagda budgeten på vår mottagningen är 12 miljoner, den är intjänad flera gånger om skulle jag säga, genom patienter som kunnat återgå till arbetet efter att fått hjälp här, säger hon till SVT.

Andra sparförslag på listan är bland annat restriktivitet avseende kurser och konferenser och begränsad användning av externa lokaler. Vilka besparingar som kommer att genomföras ska beslutas senast den 17 maj.

Läs också:
Västra Götalandsregionen avskriver delvis regionsjukhusens underskott
Sahlgrenskas administration kapas i politiskt förslag: »Brännhet fråga«