Två miljoner kronor får Socialstyrelsen använda under 2023 för att bedriva informationssatsningen som ska resultera i att fler tar steget till att bli blodgivare.

– Den enskilt viktigaste faktorn för att vi ska ha en god tillgång på blod och blodprodukter till vardags, vid brist eller större händelser med många skadade är att tillräckligt många blodgivare kan mobiliseras, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen är det i dag bara 2–3 procent av befolkningen som är aktiva blodgivare. Skillnaderna uppges dessutom vara stora mellan olika regioner.

Uppdraget ska genomföras i dialog med regionerna och slutredovisas senast 17 mars 2026.