Regeringsförslaget är en del av den vårändringsbudget som presenterades nyligen. I beslutsunderlaget betonar regeringen att den nuvarande digitala infrastrukturen för överföring av läkarintyg, från vårdgivarna till Försäkringskassan, inte innebär en långsiktig lösning. Under en övergångsperiod ser regeringen behov av stå för en del av kostnaderna för att säkerställa digital överföring av läkarintyg.

Sveriges Kommuner och regioner, SKR, välkomnar beskedet för att avlasta SKR:s digitaliseringbolag Inera.

– I dag finansieras »Intygstjänster« på Inera av regionerna i stor utsträckning och det finns även behov av delfinansiering från staten. Det återstår att se vad den aviserade överenskommelsen mellan SKR och staten för åren 2023 till 2025 kan komma att innehålla för att säkerställa och utveckla arbetet med digitala intyg, kommenterar Cecilia Alfvén, ansvarig för försäkringsmedicinska frågor inom SKR:s avdelning för vård och omsorg.