Läkartidningen har tidigare rapporterat om kvinnan, som efter förlossningen av sitt andra barn på Skånes universitetssjukhus, stämde Region Skåne i domstol.

Under förlossningen, som enligt journalanteckningar förlöpte normalt, genomförde barnmorskan plötsligt »yttre press« utan att informera om ingreppets risker, eller invänta samtycke från kvinnan. När det var dags att krysta fram barnet blev kvinnan, enligt stämningsansökan, fasthållen på rygg av en undersköterska medan den ansvariga barnmorskan höll i kvinnans ben, som placerats i benstöd.

Ytterligare en barnmorska tryckte sin armbåge »med hela sin tyngd« i kvinnans mage och forcerade på utdrivningen av barnet, som pressades ut »i hög fart« tio minuter efter den första krystvärken. Ingreppet gjorde enligt kvinnan »vansinnigt ont«.

Efter förlossningen stämde kvinnan Region Skåne på skadestånd på 75 000 kronor för att ha överträtt hennes »grundläggande rätt till kroppslig integritet och självbestämmande«.

Regionen meddelar nu att man går med på att betala det skadestånd som kvinnan begär. Däremot medger man inte att man skulle ha överträtt kvinnans kroppsliga integritet.

»Händelsen går långt tillbaka i tiden och den personal som tjänstgjorde vid den i målet aktuella förlossningen har inte önskat medverka i en rättegång«, skriver regionen till tingsrätten.

Jurister vid Centrum för rättvisa, som företrätt kvinnan, är emellertid kritiska till regionens agerande och menar att stämningen »aldrig handlat om pengarna« utan om att ingen annan ska råka ut för samma sak.

– Genom att betala skadeståndet, men förneka ansvar, försöker regionen köpa sig fri från den här rättsprocessen. På grund av regionens agerande får vi nu inget svar på vad som gäller i framtida fall, säger Olivia Möller, jurist på Centrum för rättvisa i en skriftlig kommentar.

Läs även:
Kvinna stämmer Region Skåne för kränkande ingrepp vid förlossning