Obstetrix är det journalsystem som används av barnmorskemottagningar, mödrahälsovårdscentraler och förlossningsenheter i Region Stockholm i dag. Men systemet är åldrat och behöver bytas ut.

Regionen har nu valt det svenska företaget Cambios system Cosmic Birth. Det riktas främst mot användare som redan använder huvudjournalsystemet Cosmic, men har nu alltså valts för förlossningen i Stockholm, en region som annars till stor del använder journalsystemet Take Care.

Upphandlingen pågick från våren 2022 till mars i år, och nu har tiden för överklagan gått ut. Anbudets totala värde är 120 miljoner. Det nya systemet planeras först för pilotprojekt och utrullning i större skala planeras till 2025.

Med bytet vill Region Stockholm minimera dubbeldokumentation för att både minska arbetsbördan för personalen och öka patientsäkerheten, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Region Stockholm är den enda regionen i landet, tillsammans med Gotland, som inte bestämt sig för vilket huvudjournalsystem som ska användas i framtiden. Regionen har flera år av avbrutna upphandlingar i bagaget och har nyligen börjat arbetet med en ny upphandling.

Läs även:
Fjärde gången gillt för upphandling i Stockholm?