– Vi har ett läge där vi verkligen måste titta på alla kostnader och se var vi kan göra det ännu mer effektivt, säger Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande till radion med anledning av utredningen.

Han ser ingen risk att utredningens förslag skulle innebära ökad administration för vårdpersonalen utan tror att det skulle kunna gå att lösas med hjälp av bland annat digitalisering och effektivare processer.

Glenn Nordlund anser inte att regionen gör »fel« i dag, men hävdar, enligt radion, att det finns mycket pengar att spara på just ändrade arbetssätt och striktare styrning.