Regionerna inleder i ett första skede dialog mellan chefer, medarbetare och fackliga organisationer för att forma åtgärder som ska minska beroendet av hyrsjuksköterskor. Från den 1 oktober väntar det som regionerna beskriver som en stegvis utfasning för att under 2024 bli oberoende av hyrpersonal utifrån Sveriges Kommuner och regioners, SKR:s, definition – att kostnaderna för inhyrd bemanning är mindre än två procent av totala personalkostnaderna.

– De närmaste två åren kommer bli väldigt tuffa rent ekonomiskt för alla regioner. Då vill vi hellre investera i våra egna medarbetare och utveckla vården för Blekingeborna, i stället för att använda pengarna till att betala hyrbolag, säger Magnus Johansson, socialdemokratiskt regionråd i Blekinge, i ett pressmeddelande.

Olika insatser kommer att samordnas mellan regionerna. I Region Kalmar län, där hyrkostnaderna stått för drygt 6 procent av personalkostnaderna hittills under 2023, har beslut tagits om en extra veckoslutsersättning för sjuksköterskor från den 1 oktober.