50 kliniker med inriktning mot estetisk plastikkirurgi och estetiska injektionsbehandlingar har granskats av Konsumentverket och Läkemedelsverket med nedslående resultat. Myndigheterna gör bedömningen att en stor del av reklamen kan bryta mot lagstiftningen, trots att merparten av klinikerna via branschorganisationer har antagit Läkarförbundets marknadsföringsregler. Kritiken gäller bland annat jämförande bilder före och efter ingrepp på ett vilseledande sätt samt att marknadsföreningen saknar viktig information om risker med olika behandlingar.

– Att utelämna viktig riskinformation i marknadsföring av skönhetsingrepp är vanligt förekommande. Vår uppfattning är att sådan marknadsföring bryter mot marknadsföringslagen, säger Maja Rogemyr, jurist vid Konsumentverket, i ett pressmeddelande.

I rapporten konstateras också att marknadsföring av botox förekommer ofta.

– Förbudet att rikta reklam för receptbelagda läkemedel, som botox, till allmänheten syftar till att värna folkhälsan genom att motverka felanvändning och överkonsumtion av dessa läkemedel. Det är problematiskt att det är så vanligt med reklam som strider mot det förbudet, säger Elsa Willebrand, utredare på Läkemedelsverket.

Konsumentverket kommer nu att informera branschen och följa upp granskningen med en öppning att inleda tillsyn om myndigheten ser fortsatta brister. Även Läkemedelsverket har möjligheter att inleda tillsyn mot kliniker som inte följer regelverket i sin marknadsföring.

Sedan 1 juli 2021 gäller ny lagstiftning, den så kallade skönhetslagen, som reglerar behandlingarna med högre kompetenskrav. Regeringen har aviserat en översyn av skönhetslagen.

Läs också:
Varnar för undanträngning efter misslyckade kosmetiska ingrepp