– Nu är vi i en fas där förstudierna för våra tre sjukhusområden häller på att bli klara och utifrån det kan vi ta ställning till hur vi ska investera. Det blir en stor fråga under 2023, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).

Under veckan kommer regionstyrelsen i Halland att ta ställning till årsredovisningen för 2022.

Region Hallands överskott med 1,2 miljarder kronor som balanskravsresultat är enligt Sveriges Kommuner och regioner, SKR, högst i landet, räknat per invånare. Regionens skatteintäkter överträffade budget med 385 miljoner kronor och de riktade statsbidragen för att hantera pandemin gav 169 miljoner kronor i överskott.

– Skattehöjningen som genomfördes för några år sedan gav en stabil ekonomi. Sedan gynnas vi av hög inflyttning som ökar skatteintäkterna, säger Mikaela Waltersson.

Men att sänka skatten är inte aktuellt. Regionledningen signalerar istället att det närmar sig beslut om stora investeringar i sjukhusen i Halmstad, Kungsbacka och Varberg.

– Vi befinner oss också i en tuffare ekonomisk situation under 2023 och det finns en politisk enighet i Halland om att verksamhetsutveckling inte ska bli lidande. Region Halland vill bland annat fortsätta att vara i framkant med AI-utveckling för informationsdriven vård i samverkan med högskolan och näringslivet, säger Mikaela Waltersson.

Region Hallands utfall av intäkter 2022 var cirka 14,7 miljarder kronor. Med intäkter avses verksamhetens intäkter, skatter och statsbidrag.