En markant ökning av restanmälningar skedde hösten 2022 och Läkemedelsverket beskriver nu en situation där ökningen avstannat och nått »en platå« under första kvartalet 2023. Räknat per månad har restanmälningarna legat inom ett spann på 200–250 förpackningar sedan uppgången i höstas.

För första kvartalet 2023 restanmäldes 681 förpackningar till Läkemedelsverket, som betonar att det i regel funnits alternativa läkemedel tillgängliga och att det ofta handlat om kortvariga restsituationer. Mängden infektioner under vintern slår igenom i reststatistiken med bland annat periodvis brist på febernedsättande läkemedel samt en del antibiotika.

Men även världsläget har betydelse.

– Liksom andra industrier påverkas även läkemedelsförsörjningen av en ökad osäkerhet i omvärlden med inflation och höjda priser på exempelvis energi och frakt, säger Johan Andersson, enhetschef vid Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande

Myndigheten lyfter fram att situationen är likartad i Europa men att situationen ställer till problem för vård- och apotekspersonal.

– Läkemedelsverket följer och bevakar omvärldsläget aktivt. Vi arbetar både för att motverka att bristsituationer uppstår och för att lindra konsekvenserna vid brist, säger Johan Andersson.